Połączenia falownika L100 ze sterownikiem PLC
 

UWAGA 1: Nie zwierać zacisku P24 z L, gdyż grozi to uszkodzeniem falownika.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info