Nazwy przycisków

Panel falownika Hitachi L100

Przykładowa procedura posługiwania się pulpitem sterowania


Opis przycisków

(FUNC.) Przycisk funkcyjny
Ten przycisk umożliwia przechodzenie pomiędzy obszarami parametrów falownika (funkcjami) a obszarami danych odpowiadających tym parametrom oraz pozwala na wyjście z obszaru funkcji rozszerzonych A, b, C. Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmiany treści komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu programatora.

▲▼ Przyciski „w górę" i „w dół"
Służą do zmiany parametrów (funkcji) i wartości danych.

(RUN) Przycisk RUN Służy do zadawania rozkazu ruchu silnikowi.
(STOP/RESET) Przycisk STOP/RESET Służy do zatrzymywania biegu silnika oraz kasowania blokady falownika.

 

Wprowadzanie danych dla funkcji rozszerzonych.

W celu przywołania funkcji rozszerzonych należy wybrać funkcję z grupy [A --][b --][C --] i następnie przyciskać klawisz ▲ lub ▼ aż do otrzymania żądanej funkcji.

Objaśnienie wyświetlanej informacji.

Gdy falownik zostaje włączony to wyświetlacz pokazuje ostatnią informację wyświetlaną przed wyłączeniem.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info