Falowniki serii L100 mają dużą ilość parametrów, które mogą być programowane przez użytkownika. Zaleca się, aby zapisać wartości nastaw tak, aby w przypadku przypadkowego przeprogramowania falownika można było szybko wrócić do prawidłowych nastaw. Parametry te można najwygodniej zapisać w zamieszczonych poniżej tabelach.

Parametry nastawiane za pomocą wewnętrznego panelu sterowania.

Kod funkcji Nazwa funkcji Wartość znamionowa
F01 Ustawianie częstotliwości wyjściowej 0,0
F02 Czas przyspieszania 10,0
F03 Czas zwalniania 10,0
F04 Kierunek obrotów 00

(1) Tryb funkcji rozszerzonych.

Kod funkcji Nazwa funkcji Wartość znamionowa
A01 Zadawanie częstotliwości 0,0
A02 Zadawanie rozkazu ruchu 01
A03 Częstotliwość bazowa 50,0
A04 Częstotliwość maksymalna 50,0
A11 Ustawienie częstotliwości początkowej 0
A12 Ustawienie częstotliwości końcowej 0
A13 Ustalenie poziomu sygnału analogowego odpowiadającego częstotliwości początkowej 0
A14 Ustalenie poziomu sygnału analogowego odpowiadającego częstotliwości końcowej 100
A15 Ustalenie sposobu startu falownika 01
A16 Filtr sygnału zadawania częstotliwości 08
A20-A35 Wielopoziomowa nastawa częstotliwości 0,0Hz
A38 Częstotliwość pracy chwilowej 1,0
A39 Zatrzymanie pracy chwilowej 00
A41 Metoda podbijania momentu napędowego 00
A42 Wartość ręcznego podbicia momentu 11
A43 Częstotliwość podbicia momentu 10,0
A44 Wzorzec charakterystyki U/f 00
A45 Wartość napięcia wyjściowego 100
A51 Wybór hamowania dynamicznego 00
A52 Częstotliwość hamowania dynamicznego 0,5
A53 Czas do rozpoczęcia hamowania 0,0
A54 Siła hamowania 00
A55 Czas hamowania 0,0
A61 Górna granica regulacji częstotliwości 0,0
A62 Dolna granica regulacji częstotliwości 0,0
A63 A65 A67 Przeskok częstotliwości zabronionej 0,0
A64 A66 A68 Szerokość pasma zabronionego 0,5
A71 Tryb pracy regulatora PID 00
A72 Współczynnik kp regulatora PID 1,0
A73 Czas zdwojenia Ti regulatora PID 1,0
A74 Czas wyprzedzenie TD regulatora PID 0,0
A75 Poziom źródła sygnału sterującego 1,00
A76 Źródło sygnału sprzężenia zwrotnego 00
A81 Nastawa funkcji AVR 02
A82 Nastawa poziomu napięcia AVR 230/400
A92 Drugi czas przyspieszania 15,0
A93 Drugi czas zwalniania 15,0
A94 Sposób przełączania czasów przyspieszania 00
A95 Częstotliwość, przy której następuje zmiana czasów przyspieszania 0,0
A96 Częstotliwość, przy której następuje zmiana czasów zwalniania 0,0
A97 Charakterystyka przyspieszania 00
A98 Charakterystyka zwalniania 00

(2) Funkcje rozszerzone - grupa „b".

Kod funkcji Nazwa funkcji Wartość znamionowa
b01 Automatyczne przywracanie rozkazu ruchu 00
b02 Dopuszczalny czas zaniku napięcia 1,0
b03 Czas od przywrócenia napięcia do uruchomienia falownika 1,0
b12 Poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego Prąd znamionowy falownika
b13 Charakterystyka zabezpieczenia termicznego 01
b21 Tryb zabezpieczenia przeciążeniowego 01
b22 Poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego 125% prądu znamionowego
b23 Stopień hamowania w przypadku przeciążenia 1,0
b31 Zabezpieczenie nastaw 01
b81 Kalibracja miernika analogowego 80
b82 Częstotliwość rozruchu 0,5
b83 Częstotliwość kluczowania (kHz) 5,0
b84 Wprowadzenie nastaw znamionowych lub wyzerowanie historii błędów 00
b85 Wersja falownika 01
b86 Kalibracja sygnałów częstotliwości 1,0
b87 Znaczenie klawisza STOP 00
b88 Ponowny rozruch po puszczeniu silnika wybiegiem 00
b89 Wielkość monitorowana na panelu OPE-J 01

(3) Funkcje rozszerzone - grupa „c".

Kod funkcji Nazwa funkcji Wartość znamionowa
C01 Znaczenie zacisku 1 00
C02 Znaczenie zacisku 2 01
C03 Znaczenie zacisku 3 02
C04 Znaczenie zacisku 4 03
C05 Znaczenie zacisku 5 04
C11 Stan zacisku 1 00
C12 Stan zacisku 2 00
C13 Stan zacisku 3 00
C14 Stan zacisku 4 00
C15 Stan zacisku 5 00
C21 Znaczenie zacisku 11 00
C22 Znaczenie zacisku 12 01
C23 Funkcja zacisku FM 00
C31 Stan zacisku 11 00
C32 Stan zacisku 12 00
C33 Stan zacisku AL 01
C41 Poziom sygnalizacji przeciążenia Prąd znamionowy falownika
C42 Sygnalizacja osiągnięcia częstotliwości podczas przyspieszania 0,0
C43 Sygnalizacja osiągnięcia częstotliwości podczas zwalniania 0,0
C44 Sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu 3,0

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info