Związane z nim parametry: [C|23], [b|81], [b|86]

Mamy możliwość monitorowania częstotliwości wyjściowej (analogowo lub cyfrowo) lub prądu wyjściowego (analogowo).

(1) Analogowe monitorowanie częstotliwości: Sygnał wyjściowy o zmiennym współczynniku wypełnienia impulsu (proporcjonalnym do częstotliwości). Współczynnik ten zmienia się od 0 do 1 (dla częstotliwości maksymalnej).


(2) Uwaga: Sygnał na zacisku [FM] nie jest ciągły i powinien współpracować tylko z miernikami analogowymi. Dokładność wskazań około ± 5% .

(3) Cyfrowe monitorowanie częstotliwości: Wyprowadzany jest ciąg impulsów o częstotliwości proporcjonalnej do częstotliwości wyjściowej falownika. Współczynnik proporcjonalności ustalony jest za pomocą parametru [b|86]. Współczynnik wypełnienia impulsów wyjściowych wynosi około 50%.


 

(3) Analogowe monitorowanie prądu: Współczynnik wypełnienia impulsów jest proporcjonalny do prądu wyjściowego, przy czym maksymalny współczynnik wypełnienia odpowiada 200 % znamionowego prądu falownika. Specyfikacja tego sygnału jest identyczna jak w przypadku analogowego monitorowania częstotliwości.

1. Wybór monitorowanej wielkości (częstotliwość analogowo lub cyfrowo, prąd) dokonuje się za pomocą [C|23]
parametru .

2. Jeżeli używasz miernika analogowego to wyreguluj jego wskazania tak, aby wskazywał on maksymalną wartość dla maksymalnej częstotliwości. Można to zrobić za pomocą parametru [b|81].

3. W przypadku korzystania z cyfrowego sygnału monitorowania częstotliwości możliwe jest ustawienie
skali za pomocą parametru [b|86].

Uwaga: Maksymalna częstotliwość cyfrowego sygnału monitorującego jest ograniczona do około 3,6kHz.

Dokładność monitorowania prądu

Dokładność: ±20%
(dla przynajmniej połowy częstotliwości znamionowej).

W celu wykonania precyzyjnego pomiaru wartości prądu należy używać mierników cęgowych.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info