Związane z nim parametry [C|01] do [C|05], [A|02]

Opis funkcji

Podanie sygnału na zacisk [RV] powoduje wykonanie rozkazu biegu w tył lub zatrzymania silnika.

Programowanie zacisku

Aby zaprogramować rozkaz ruchu w przód na jednym z zacisków wejściowych należy ustawić wartość [ |01] w jednym z parametrów [C|01] do [C|05].

OSTRZEŻENIE
Gdy załączone jest napięcie zasilania i podany jest rozkaż ruchu to silnik zaczyna wirować co stwarza zagrożenie dla obsługi. Przed włączeniem zasilania upewnij się że zdjęty jest rozkaz ruchu.

Środki ostrożności
• Kiedy podany jest rozkaz biegu w tył [RV] i jednocześnie podany zostanie rozkaz biegu w przód [FW] to nastąpi zatrzymanie silnika.
• Jeżeli zacisk [RV] jest ustawiony jako „normalnie zamknięty" to silnik ruszy automatycznie po załączeniu zasilania.

Aby uaktywnić ten zacisk należy ustawić parametr [A|02] na wartość [ |01].


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info