Związane z nim parametry [C|01] do [C|05] i [F|01], [A|20] do [A|35]

Opis funkcji

• Zaciski [CF1], [CF2], [CF3], [CF4] umożliwiają uzyskanie 15 różnych poziomów prędkości wyj ciowej. Kiedy wykorzystujemy dodatkowo zewnętrzne sterowanie częstotliwością lub panel sterowania falownika to dostępne mamy w sumie szesnaście poziomów prędkości.
• Ustawiona w danym momencie wartość częstotliwości wyjściowej można odczytać po wywołaniu parametru [d|01].

Nastawianie poszczególnych poziomów prędkości odbywa się następująco:
(1) Zdejmij rozkaz ruchu falownika.
(2) Ustaw numer prędkości za pomocą przełączników SW1-SW4. Ustaw funkcję [F|01] tak by wejść w tryb nastawiania częstotliwości.
(3) Ustaw częstotliwość wyjściową za pomocą przycisków "góra", "dół".
(4) Naciśnij klawisz (STR) aby przyporządkować tą częstotliwość nastawionemu poziomowi prędkości.
(5) Naciśnij klawisz (FUNC) aby potwierdzić czy wskazania są identyczne jak nastawiona częstotliwość.
(6) Częstotliwość poszczególnych poziomów prędkości można ustawiać również poprzez wpisanie odpowiednich wartości do parametrów [A|20] do [A|35].

Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

Ustaw wartości od [ |02] do [ |05] w parametrach zacisków wejściowych [C|01] do [C|05].

Przykład sterowania poziomami prędkości

Konfiguracja poziomów prędkości

 

Stopień prędkości SW4 SW3 SW2 SW1
0 O O O O
1 O O O Z
2 O O Z O
3 O O Z Z
4 O Z O O
5 O Z O Z
6 O Z Z O
7 O Z Z Z
8 Z O O O
9 Z O O Z
10 Z O Z O
11 Z O Z Z
12 Z Z O O
13 Z Z O Z
14 Z Z Z O
15 Z Z Z Z

O - styk otwarty Z - styk zamknięty

 

Środki ostrożności

• Zapamiętanie wprowadzonego parametru następuje po naciśnięciu klawisza (STR)

Jeżeli ustawiona częstotliwość jest wyższa od częstotliwości maksymalnej ustawionej parametrem [A|04] to aby uzyskać zadaną częstotliwość konieczne jest odpowiednie zmodyfikowanie wartości parametru [A|04].


 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info