Związane z nim parametry: [C|01] do [C|05], [A|01]

Opis funkcji

• Podanie sygnału na zacisk [AT] powoduje uaktywnienie wejścia prądowego (sygnał 4-20 mA włączony pomiędzy zaciski [OI]-[L]).
• Kiedy na zacisk [AT] nie jest podany sygnał to uaktywnione zostaje wejście napięciowe (sygnał 0-i-10V włączony pomiędzy zaciski [O]-[L]

Sposób sterowania sygnałem analogowym


Programowanie zacisku

Aby programować rodzaj analogowego sygnału wejściowego należy przyporządkować wartość [ |16] w jednym z parametrów [C|01] do [C|05] (przyporządkowanie funkcji do danego zacisku)

Środki ostrożności

• Jeśli żadnemu z zacisków wejściowych nie jest przyporządkowana funkcja [AT] to żaden z sygnałów analogowych nie może być wykorzystany do sterowania częstotliwością.
• Jeżeli wybierzesz któryś z sygnałów analogowych to upewnij się, że funkcja [AT] jest przyporządkowana jednemu z zacisków wejściowych i zacisk ten jest odpowiednio włączony.
• Aby uaktywnić ten zacisk należy ustawić parametr [A|02] na wartość [ |01]


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info