Związane z nim parametry: [C|01] do [C|05], [A|92], [A|93], [A94]

Opis funkcji

• Podanie sygnału na zacisk [2CH] powoduje uaktywnienie drugiego zestawu czasów przyspieszania i zwalniania

Sposób przełączania czasów przyspieszania

• Dopóki przełącznik pomiędzy zaciskami [P24] i [2CH] jest zamknięty to falownik przyspiesza i zwalnia według drugiego zestawu czasów przyspieszania i zwalniania.
• Kiedy przełącznik jest otwarty to falownik wraca to podstawowego zestawu czasów przyspieszania i zwalniania.


 

Programowanie zacisku

Aby programować jedno z wejść na przełączanie zestawu czasów zwalniania i przyspieszania należy przyporządkować wartość [ |09] w jednym z parametrów [C|01] do [C|05].

Ustawianie drugiego zestawu czasów przyspieszenia i zwalniania

Aby zaprogramować drugi czas przyspieszenia lub zwalniania należy ustawić odpowiednią wartość parametru [A|92] (drugi czas przyspieszania) oraz [A|93] (drugi czas zwalniania).

 

Połączenie pomiędzy zaciskami [2CH] i [P24] Aktywny zestaw czasów
Otwarte 1 czas przyspieszania 1 czas zwalniania
Zamknięty 2 czas przyspieszania 2 czas zwalniania

 

 

Aby przełączać zestawy czasów przyspieszenia i zwalniania za pomocą zacisku [2CH] to należy dodatkowo ustawić parametr [A|94] na wartość [ |00].


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info