Związane z nim parametry: [C|01] do [C|05], [b|03], [b|88], [C|11] do [C|15]

Opis funkcji

• Podanie sygnału na zacisk [FRS] powoduje odłączenie wyjścia falownika i włączenie silnika na swobodny wybieg.

Sposób włączania funkcji

• Gdy przełącznik pomiędzy zaciskami [P24] i [FRS] zostanie zamknięty to zostanie uaktywniona funkcja [FRS] i silnik zostanie włączony na swobodny wybieg.

Programowanie zacisku

UWAGA:
Kiedy chcemy używać styków rozwiernych (normalnie zamknięty) to musimy przeprogramować styk za pomocą odpowiedniego parametru [C|11] do [C|15].
Przeprogramowania rodzaju zestyków nie da się zrealizować tylko przy pomocy parametrów [C|01] do [C|05].

Programowanie zacisku

Aby programować rodzaj analogowego sygnału wejściowego należy przyporządkować wartość [ |11] w jednym z parametrów [C|01] do [C|05] (przyporządkowanie funkcji do danego zacisku).


Kiedy parametr [b|88] jest ustawiony na wartość [ |00], to po zdjęciu rozkazu [FRS] zacznie napędzać silnik od częstotliwości 0 Hz.


Kiedy parametr [b|88] jest ustawiony na wartość [ |01], to po zdjęciu rozkazu [FRS] falownik dopasuje swoją częstotliwość do prędkości obrotowej silnika („lotny start").


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info