Związane z nim parametry: [C|01] do [C|05]

 

Opis funkcji

• Kiedy zacisk [EXT] jest włączony to wyjście falownika zostaje odłączone, silnik zostaje puszczony wybiegiem i wyświetlany jest komunikat E 12.

Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |12] w parametrach zacisków wejściowych [C|01] do [C|05].

Sposób włączania funkcji

Kiedy przełącznik pomiędzy zaciskami [EXT] i [P24] zostaje włączony to realizowana jest funkcja zewnętrznego wyzwolenia.

 

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info