Związane z nim parametry: [C|01] do [C|05]

 

Opis funkcji

• Jeżeli rozkaz ruchu jest podany w momencie załączenia zasilania, to falownik natychmiast startuje. Funkcja USP zapobiega przed nagłym samoczynnym uruchomieniem falownika.
• Dla skasowania alarmu i ponownego uruchomienia falownika należy zdjąć rozkaz ruchu lub dokonać zerowania falownika poprzez załączenie zacisku [RS] lub naciśnięcie klawisza (STOP/RESET).

Programowanie zacisku(przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |13] w parametrach zacisków wejściowych [C|01] do [C|05].

Sposób włączania funkcji

Kiedy przełącznik pomiędzy zaciskami [USP] i [P24] jest włączony to wykonywane są operacje USP. Jeżeli napięcie zasilania jest załączane, gdy zadany jest rozkaz ruchu to aktywne są funkcje USP i wyświetlany jest komunikat E13.


Środki ostrożności

• Jeżeli kasowanie blokady falownika następuje poprzez zdjęcie rozkazu ruchu z listwy sterującej to po ponownym zadaniu rozkazu ruchu falownik natychmiast wystartuje.
• Gdy wykorzystywana jest funkcja USP to, aby uniknąć błędu rozkaz ruchu powinien być zadany po czasie 3 sekund od załączenia napięcia zasilania.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info