Związane z nim parametry: [C|01] do [C|05]

 

Opis funkcji

• Kasowanie blokady falownika

Programowanie zacisku(przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |18] w parametrach zacisków wejściowych do [C|01] do [C|05]

Sposób włączania funkcji

Kiedy przełącznik pomiędzy zaciskami [RS] i [P24] jest załączony i wyłączony(na określony czas) wykonywana zostaje operacja kasowania falownika.

OSTRZEŻENIE
Kiedy kasowanie falownika odbywa się podczas zadanego rozkazu ruchu, to po skasowaniu falownika może nastąpić restart silnika.
Przed kasowaniem upewnij się, że zdjęty został rozkaz ruchu.

Środki ostrożności

• Kasowanie blokady falownika odbywa się poprzez załączenie zacisku [RS] na wysoki stan logiczny o określonym czasie trwania (kasowanie „poziomem sygnału"). Minimalny czas trwania tego sygnału potrzebny do skasowania błędu falownika pokazany jest na rysunku poniżej.


• Podczas wykorzystania funkcji RS stan zacisku, któremu przyporządkowano tą funkcję powinien być „N.O."
- normalnie otwarty (nie należy używać stanu „N.C.")
- normalnie zamknięty).
• Gdy zacisk [RS] zostanie załączony podczas biegu silnika, to silnik zostaje puszczony wybiegiem.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info