Związane z nim parametry: [C|01] do [C|05], [A|02], [A|38], [A|39]

Opis funkcji

• Kiedy zacisk [JG] jest załączony i wykonywany jest rozkaz ruchu to realizowane są operacje biegu próbnego.

Sposób włączania funkcji

• Kiedy przełącznik pomiędzy zaciskami [JG] i [P24] jest załączony wykonywane są operacje biegu próbnego JG.

Częstotliwość biegu próbnego ustawiana jest w parametrach funkcji [A|38].

• Należy ustawić wartość [ |01] w parametrach funkcji [A|02] (rozkaz ruchu zadawany będzie z listwy sterującej)

 

Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |06] w parametrach zacisków wejściowych [C|01] do [C|05].

 


UWAGA:
• Operacje biegu próbnego nie są skuteczne w przypadku, gdy ustawiona wartość częstotliwości biegu próbnego [A|38] jest mniejsza od częstotliwości rozruchu [b|82] lub jest ustawiona na zero.

Środki ostrożności

• Przed załączeniem operacji [JG] upewnij się, że silnik jest zatrzymany.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info