Związane z nim parametry: [C|05]

Opis funkcji

• Kiedy wartość rezystancji dołączonego termistora jest większa od 3kOhm (±10%) następuje odcięcie wyjścia falownika i wyświetlany jest błąd E35.
• Funkcja ta używana jest w celu zabezpieczenia cieplnego silnika.


Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |19] w parametrze zacisku wejściowego [C|05]

UWAGA:
• Ta funkcja jest przypisana tylko do zacisku 5 listwy sterującej.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info