Związane z nim parametry: [C|01] do [C|05], [b|31]

Opis funkcji

• Kiedy zacisk [SFT] jest włączony, to nastawy wszystkich funkcji falownika oprócz częstotliwości wyjściowej są zablokowane i nie można ich zmienić.

Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |15] w parametrach zacisków wejściowych [C|01] do [C|05]

Sposób włączania funkcji

Kiedy przełącznik pomiędzy zaciskami [SFT] i [P24] jest włączony to uaktywniona zostaje blokada programowania falownika.


Środki ostrożności

• Kiedy zacisk [SFT] jest włączony, to jedyną możliwą do zmiany nastawą falownika jest jego częstotliwość wyjściowa.
• Przy użyciu [b|31] funkcji możliwe jest również zablokowanie nastawy częstotliwości wyjściowej falownika.
• Funkcja [b|31] pozwala zablokować nastawy falownika bez wykorzystywania zacisku [SFT](blokada programowa).


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info