Związane z nim parametry: [C|21], [C|22]

 

Opis funkcji

• Kiedy sygnał [RUN] zostanie wybrany na listwie zacisków wyjściowych, to będzie sygnalizowany bieg silnika poprzez zmianę stanu logicznego wyjścia [12].

 

Schemat połączeń

Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |00] w parametrach zacisków wyjściowych [C|21] do [C|22].

Środki ostrożności


• Sygnał RUN jest aktywny w momencie, gdy częstotliwość wyjściowa falownika jest większa od zera.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info