Związane z nim parametry: [C|21], [C|22], [C|41]

 

Opis funkcji

• Kiedy prąd wyjściowy falownika przekroczy wartość nastawioną w [C|41] to zostanie to zasygnalizowane zmianą stanu logicznego wyjścia [12].

Schemat połączeń

Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |03] w parametrach zacisków wyjściowych [C|21], [C|22].

Środki ostrożności

• Wartością początkową funkcji [C|41] jest 100% (prądu znamionowego falownika).

 


 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info