Związane z nim parametry: [C|21], [C|22], [C|44]

Opis funkcji

• Kiedy wartość sygnału uchybu przekroczy wartość nastawioną w funkcji [C|44] (podczas regulacji
z wykorzystaniem wewnętrznego regulatora PID), to zostanie to zasygnalizowane zmianą stanu logicznego wyjścia [12].

Schemat połączeń

Programowanie zacisku(przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |04] w parametrach zacisków wyjściowych.

Środki ostrożności

• Nastawą początkową funkcji [C|44] jest wartość 3%.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info