Związane z nim parametry: [C|22]
 

Opis funkcji

• Sygnalizacji awarii falownika można dokonać (oprócz wykorzystania styków alarmu [AL0, AL1 i AL2], patrz str.7-21) poprzez zmianę stanu logicznego wyjścia [12].

Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

Ustaw wartość [ |05] w parametrach zacisków wyjściowych [C|21] do [C|22].


 

Środki ostrożności

• Wyjście alarmu [AL] jest typu otwarty kolektor, więc ma inne parametry elektryczne niż zestyki alarmowe [AL0, AL1 i AL2].


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info