Związane z nim parametry: [C|33]

 

Opis funkcji

• Kiedy wystąpi stan alarmu, to zestyk pomiędzy zaciskami [AL0, AL1 i AL2] zmieni swój stan. Wyświetlacz falownika pokaże kod błędu.

Programowanie zacisku (przy pomocy panelu)

• Stan zestyków alarmowych („N.O."-normalnie otwarty lub „N.C."- normalnie zamknięty) można wybrać poprzez nastawę funkcji [C|33].
• Nastawą fabryczną zacisków alarmu jest stan „N.C."

 

OSTRZEŻENIE
Zaciski alarmu mogą stanowić niebezpieczeństwo porażenia, nawet wtedy, gdy falownik jest odłączony. W przypadku odkręcenia obudowy przedniej należy upewnić się czy do zacisków alarmu nie jest doprowadzone napięcie.

 

Parametry zestyków.
MAKSIMUM MINIMUM
AC 25V, 2.A przy obciążeniu czynnym 0.5A przy cos(fi) = 0.4 AC 100V, 10mA
DC 30V, A przy obciążeniu czynnym 0.7A przy cos(fi) = 0.4 DC 5V, 100mA

 

(a) N.C. (ustawienie fabryczne) (b) N.O.

Podczas normalnej pracy

Podczas generowania alarmu lub przy wyłączonym zasilaniu

Podczas normalnej pracy lub przy wyłączonym zasilaniu

Podczas generowania alarmu

 

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info