Drukuj
Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Funkcje realizowane przez zacisk wejściowy
1 Znaczenie zacisku 1 C01 Nie

Określa funkcję pełnioną przez zacisk 1:

00 - FW (Bieg "do przodu")

01 - RV (Bieg "w wstecz")

02 - CF1

03 - CF2 Wielopoziomowa nastawa

04 - CF3 prędkości obrotowej

05 - CF4

06 - JG (Bieg próbny)

09 - 2CH (Wywołanie drugich czasów przyspieszania i zwalniania)

11 - FRS (Bieg swobodny)

12 - EXT (Zewnętrzny sygnał błędu)

13 - USP (Funkcja USP)

15 - SFT (Blokada oprogramowania)

16 - AT (Rodzaj sygnału sterującego)

18 - RS (Kasowanie falownika)

00
2 Znaczenie zacisku 2 C03 Nie Określa funkcję pełnioną przez zacisk 2. Oznaczenie funkcji takie same jak dla 1 01
3 Znaczenie zacisku 3 C04 Nie Określa funkcję pełnioną przez zacisk 3. Oznaczenie funkcji takie same jak dla 1 02
4 Znaczenie zacisku 4 C05 Nie Określa funkcję pełnioną przez zacisk 4. Oznaczenie funkcji takie same jak dla 1 03
5 Znaczenie zacisku 5 C06 Nie

Określa funkcję pełnioną przez zacisk 5. Oznaczenie funkcji takie same jak dla 1

19 - PTC (wejście zewnętrznego termistora)

18
Rodzaje styków dla zacisków wejściowych
6 Zacisk 1 C11 Nie

Ustawia rodzaj zacisku wejściowego 1:

00 - normalnie otwarty [NO]

01 - normalnie zamknięty [NZ]

00
7 Zacisk 2 C12 Nie Ustawia rodzaj zacisku wejściowego 2 00
8 Zacisk 3 C13 Nie Ustawia rodzaj zacisku wejściowego 3 00
9 Zacisk 4 C14 Nie Ustawia rodzaj zacisku wejściowego 4 00
10 Zacisk 5 C15 Nie Ustawia rodzaj zacisku wejściowego 5 00

 

Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Funkcje realizowane przez zaciski wyjściowe
11 Znaczenie zacisku 11 C21 Nie

Ustawia znaczenie zacisku wyjściowego nr 11

Wprowadzenie odpowiedniej wartości parametru spowoduje zasygnalizowanie na tym wyjściu odpowiadającego mu zdarzenia:

00 - RUN - sygnalizacja ruchu

01 - FA1- sygnalizacja osiągnięcia lub przekroczenia zadanej częstotliwości (aktywna tylko przy stałej prędkości)

02 - FA2- sygnalizacja osiągnięcia lub przekroczenia zadanej częstotliwości

03 - OL - sygnalizacja przekroczenia prądu znamionowego.

04 - sygnalizacja przekroczenia zadanej wartości sygnału sprzężenia zwrotnego.

05 - sygnalizacja alarmu

01
12 Znaczenie zacisku 12 C22 Nie

Ustawia znaczenie zacisku wyjściowego nr 12

Wartości parametrów są identyczne jak w przypadku zacisku 11

00
13 Znaczenie zacisku FM C23 Nie

Ustawia znaczenia zacisku monitorującego FM

00 - A-F - monitorowanie częstotliwości wyjściowej (sygnał analogowy)

01 - A - monitorowanie prądu wyjściowego (sygnał analogowy)

02 - D-F - monitorowanie częstotliwości wyjściowej (sygnał cyfrowy)

00
Rodzaje styków dla zacisków wyjściowych
14 Zacisk I1 C31 Nie

Ustawia rodzaj zacisku wyjściowego11:

00 - normalnie otwarty [NO]

01 - normalnie zamknięty [NZ]

01
7 Zacisk I2 C32 Nie Ustawia rodzaj zacisku wyjściowego 12 01
8 Zacisk AL C33 Nie Ustawia rodzaj zacisku wyjściowego AL 01

 

Lp. Funkcja Parametr Zmiana w ruchu Zakres nastaw Początkowa
Funkcje związane z zaciskami wyjściowymi
17 Poziom sygnalizacji przeciążenia C41 Nie Ustawia wartość prądu, którego przekroczenie spowoduje sygnalizację przeciążenia prądowego na zacisku wyjściowym. Wartość tą można ustawić w przedziale od 0% (0,0) do 200% (2,0) znamionowego prądu falownika. 1
18 Sygnalizacja osiągnięcia-przekroczenia częstotliwości podczas przyspieszania C42 Nie

Ustawia    częstotliwości,    której osiągnięcie lub przekroczenie podczas przyspieszania sygnalizowane jest na zacisku wyjściowym.

Zakres nastaw, od 0,0Hz do 360Hz .

0,0
19 Sygnalizacja osiągnięcia-przekroczenia częstotliwości podczas zwalniania C43 Nie

Ustawia wartość  częstotliwości,  osiągnięcie lub przekroczenie podczas zwalniania sygnalizowane jest na zacisku wyjściowym.

Zakres nastaw, od 0,0Hz do 360Hz

0,0
20 Sygnalizacja przekroczenia wartości uchybu C44 Nie Ustawia  uchybu  pomiędzy  wartością zadaną a sygnałem sprzężenia zwrotnego, której przekroczenie sygnalizowane jest na zacisku wyjściowym falownika. Zakres nastaw od 0% do 100%. 100% oznacza cały zakres sygnału. 3,0

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info