Listwa sterująca falownika Hitachi L100
 

UWAGA 1: Gdy zasilanie silnika jest przełączane zamiennie na falownik i sieć, należy zainstalować mechanicznie wzajemnie blokowane łączniki Mg1 i Mg2.


UWAGA 2: Na wejściu falownika należy zainstalować wyłącznik reagujący na prąd upływu doziemnego. (Należy dobrać
wyłącznik o odpowiedniej czułości na prąd o dużej częstotliwości).

UWAGA 3: Należy zapewnić właściwe uziemienie. Uziemienie falownika musi być odseparowane od uziemienia innych
maszyn elektrycznych. Należy unikać stosowania wspólnego uziemienia.


 

UWAGA 4: W przypadku, gdy wykorzystuje się wyjścia sygnalizacji („11" i „12") równolegle do przekaźnika należy przyłączyć diodę tłumiącą przepięcia. W przeciwnym wypadku przepięcia wywoływane włączaniem i wyłączaniem przekaźnika może spowodować uszkodzenie obwodu wyjściowego.

UWAGA 5: Dla toru sygnałowego należy stosować skręcane, ekranowane przewody (osłonę należy przyciąć tak jak pokazano na rysunku). Długość toru sygnałowego nie powinna przekraczać 20m. Jeżeli długość ta przekracza 20m należy zastosować jeden z następujących przyrządów sterowniczych: RCD-A (przyrząd zdalnego sterowania) lub CVD-E (konwerter sygnału).


UWAGA 6: W przypadku, gdy sygnał nastawiania częstotliwości jest włączany i wyłączany zestykiem, należy zastosować przekaźnik, który zapewni działanie zestyku nawet przy bardzo małym prądzie i niskim napięciu np. z zestykami podwójnymi itp.

UWAGA 7: Dla pozostałych zacisków należy stosować przekaźniki z zestykami odpowiednimi dla 24VDC, 3mA.

UWAGA 8: Przewody obwody głównego należy odseparować od przewodów sterujących. Jeżeli przewody te muszą się krzyżować, to tylko pod kątem prostym.


UWAGA 9: Nie zewrzeć omyłkowo zacisków P24 z L, H, OI, FM, gdyż grozi to uszkodzeniem falownika.

UWAGA 10: Nie zwierać zacisku H z L. Zwarcie może spowodować uszkodzenie zasilacza.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info