W przypadku najprostszych systemów, do napędzania silnika wystarczy wykorzystać falownik i dodatkowo zabezpieczyć go bezpiecznikami od strony sieci. Jednak to wyposażenie może okazać się niewystarczające w bardziej rozwiniętych i wymagających aplikacjach. W takich przypadkach konieczne jest zainstalowanie dodatkowego wyposażenia. Wyposażenie to, w zależności od rodzaju , może służyć do zmniejszania zakłóceń generowanych przez falownik (filtry, dławiki) lub zwiększać szybkość wyhamowywania napędu (jednostka hamująca, rezystor hamujący). Na rysunku poniżej pokazano falownik wyposażony w opcjonalne akcesoria, a w tabeli obok wymienione jest to dodatkowe wyposażenie z oznaczeniem właściwym dla rynku europejskiego i japońskiego oraz amerykańskiego.


NOTATKA: Poszczególne komponenty dla różnych falowników, różnią się wymiarami w zależności od oznaczeń przyrostka -X. Literatura Hitachi pomoże ci wybrać odpowiedni komponent do określonego falownika.

Każdy z wymienionych komponentów powinien posiadać dołączoną instrukcję. Prosimy przy podłączaniu o korzystanie z tych instrukcji. Niniejszy rozdział daje jedynie ogólny przegląd wszystkich akcesoriów stosowanych w połączeniu z falownikiem.

 

Nazwa Nr części, seria
Europa, Japonia USA
Dławik wejściowy AC ALI-xxx2 HRL-x
Filtr wejściowy szumów radiowych RF ZCL-xxx ZCL-xxx
Filtr przeciwzakłóceniowy EMI FFL100-xxx FFL100-xxx
Filtr pojemnościowy CFI-x CFI-x
Dławik DC DCL-x-xx HDC-xxx
Rezystor hamujący JRB-xxx-x SRB-xxx-x JRB-xxx-x SRB-xxx-x
Rezystor hamujący według ustaleń NEMA - HRB-x, NSRBx00-x NJRB-xxx
Jednostka hamująca BRD-xxx BRD-xxx
Filtr wyjściowy szumów radiowych RF ZCL-xxx ZCL-xxx
Dławik wyjściowy AC ALI-x2-xxx HRL-xxx
Filtr LCR Kombinacja: ALI-x2-xxx LPF-xxx R-2-xxx HRL-xxC

 

Dławik wejściowy AC

Stosowany do zmniejszenia harmonicznych na wejściu, gdy współczynnik niezrównoważenia napięcia wejściowego przekroczy 3% ( i gdy moc zasilania jest większa bądź równa 500kVA). Przyczynia się do zmniejszenia wahań napięcia linii zasilającej a także poprawia współczynnik mocy.

Poniżej wymienione zostały czynniki zewnętrzne mogące wpłynąć na pojawienie się od strony zasilania dużych pików prądowych, mogących przyczynić się do uszkodzenia falownika:

• Kiedy współczynnik niezrównoważenia napięcia zasilania jest większy niż 3%
• Kiedy moc źródła zasilania jest co najmniej 10 razy większa niż moc falownika (moc źródła zasilania500kVA lub więcej)
• W przypadku nagłych zmian mocy źródła zasilającego

Przykłady aplikacji gdzie koniecznie należy zastosować dławik AC:

1. Kilkanaście falowników jest połączonych równolegle do tego samego źródła
2. Softstart i falownik są połączone równolegle do tego samego źródła
3. Od strony zasilania zainstalowana została regulowana bateria kondensatorów dla poprawy współczynnika mocy

Dławik wejściowy AC musi być również stosowany gdy chcemy zwiększyć niezawodność pracy układu. Stosujemy go również w sytuacji gdy mamy do czynienia z częstymi wyładowaniami atmosferycznymi w bezpośrednim otoczeniu falownika (w takiej sytuacji stosować należy również odgromniki)

Patrz również dokumentacja dławika wejściowego AC przy instalowaniu jednostki.

 

Dławik wyjściowy AC

Zasilanie silników przez falownik powoduje większe drgania niż ma to miejsce w przypadku zasilania z sieci. Ten element zainstalowany między falownikiem i silnikiem zmniejsza pulsację momentu obrotowego. Element ten zmniejsza również zjawisko fali odbitej, kiedy przewody między falownikiem a silnikiem są dłuższe niż 10m. Patrz również dokumentacja dławika wyjściowego AC przy instalowaniu jednostki.

 

Filtr szumów radiowych (dławik kolejności zerowej)

Dławik kolejności zerowej zmniejsza szumy radiowe powstające na okablowaniu falownika. Obok przedstawiono M przykładowy dławik kolejności zerowej wykonany w formie prostokątnego W karkasu. Przewody muszą przechodzić przez środek dławika aby prawidłowo spełniał on swoja funkcję. Jeśli przewody nie są grube, zrób trzy zwoje na karkasie dławik tak, aby zwiększyć efekt tłumienia zakłóceń. W przypadku grubych przewodów zastosuj do czterech dławików umieszczonych jeden obok drugiego dla zwiększenia efektu tłumienia zakłóceń.

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI

Element ten redukuje szumy generowane przez falownik w kierunku sieci zasilającej. Filtr EMI stosuje się po stronie zasilania falownika (od strony wejścia). Seria filtru FFL100 jest wymagana do spełnienia dyrektywy EMC Klasa A (Europa) i C-Tick (Australia). Patrz "Instalacja zgodna z wymogami CE-EMC" , strona D2.

 


 

OSTRZEŻENIE: Filtr EMI ma duży prąd upłynnościowy z kabli siłowych do obudowy. Dlatego przymocuj obudowę filtru do potencjału ziemi przed jego zasileniem. Uchroni to personel przed możliwością porażenia.

Filtr pojemnościowy (filtr szumów radiowych)

Filtr pojemnościowy redukuje szumy radiowe powstające na wejściu falownika. Zastosowanie tego filtru nie przyczynia się do wypełnienia dyrektyw CE. Jest on stosowany tylko po stronie wejściowej falownika. Filtry te są wykonana w dwóch wersjach - dla klasy falowników 200V i 400V. . Patrz również dokumentacja filtru .

Dławik tłumiący DC

Dławik ten tłumi harmoniczne generowane przez falownik. Element ten jest stosowany do wygładzania napięcia w obwodzie pośrednim falownika. Dławik DC nie chroni diod prostowniczych w module wejściowym falownika.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info