Falownik L200 posiada wbudowany port szeregowy RS-485 obsługujący komunikację sieciową wg protokołu ModBus RTU. Falownik może zostać podłączony bezpośrednio do istniejącej lub nowo instalowanej sieci ModBus RTU, bez jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia. Dane dotyczące komunikacji szeregowej falownika L200 znajduje się w tabeli poniżej

 

 

Wielkość Dane techniczne Możliwość zmiany przez użytkownika
Prędkość transmisji 4800/9600/19200 bitów na sekundę 4
Tryb komunikacji Asynchroniczny 8
Kodowanie danych Binarne 8
Sposób wysyłania znaku Znak transmitowany jest od najmłodszego bitu (LSB) 8
Rodzaj interfejsu RS-485 8
Ilość bitów danej 8-bitów (tryb ModBus RTU) tryb ASCII niedostępny
Kontrola parzystości brak/parzysta/nieparzysta 4
Bity stopu 1 lub 2 bity 4
Inicjowanie transmisji zawsze przed mastera (urządzenie nadrzędne) 8
Czas oczekiwania na odpowiedź 0 to 1000 ms. 4
Połączenia Liczba stacji slave od 1 do 32 4
Gniazdo RJ45
Kontrola błędów przekroczenie czasu transmisji, sprawdzanie sumy kontrolnej, sprawdzanie parzystościPoniższy rysunek przedstawia sposób szeregowego podłączenia falowników do komunikacji sieciowej, nadzorowanej przez komputer. Każdy z dołączonych falowników posiada własny adres, który pozwala na jego identyfikacje w sieci (od 1 do 32 możliwych do podłączenia jednostek). W typowych zastosowaniach komputer lub sterownik nadzorujący pracę urządzeń jest nazywany masterem, a każde z urządzeń wykonujących polecenia mastera jest nazywane slavem.

 

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info