Falownik po stronie zasilania powinien być zabezpieczony wyłącznikiem lub bezpiecznikiem (klasa 600V). W tabeli poniżej zestawiono zalecane bezpieczniki.

 

Napięcie zasilające Moc silnika   Bezpiecznik (A) (zgodne z UL, klasa J, 600V)
kW HP Model falownika
200V 0.2 1/4 L200-002NFEF/NFU 10
0.4 1/2 L200-004NFEF/NFU 10
0.55 3/4 L200-005NFEF 10
0.75 1 L200-007NFEF/NFU 15
1.1 1 1/2 L200-011NFEF 15
1.5 2 L200-015NFEF/NFU 20 (jednofazowe) 15 (trójfazowe)
2.2 3 L200-022NFEF/NFU 30 (jednofazowe) 20 (trójfazowe)
3.7 5 L200-037LFU 30
5.5 7 1/2 L200-055LFU 40
7.5 10 L200-075LFU 50
400V 0.4 1/2 L200-004HFEF/HFU 3
0.75 1 L200-007HFEF/HFU 6
1.5 2 L200-015HFEF/HFU 10
2.2 3 L200-022HFEF/HFU 10
3.0 4 L200-030HFEF 15
4.0 5 L200-040HFEF/HFU 15
5.5 7 1/2 L200-055HFEF/HFU 20
7.5 10 L200-075HFEF/HFU 25

 

Zabezpieczenie termiczne

Falowniki serii L200 poprzez odpowiednio wprowadzone nastawy stanowią zabezpieczenie przeciążeniowe - termiczne dla silnika. Odpowiedzialne są za to parametry:
• B012 "poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego (nastawa 1)"
• B212 "poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego 2 silnika (nastawa 2)"

W powyższych parametrach ustaw prąd znamionowy silnika. Zakres nastaw parametru: 0.2 * prąd znamionowy falownika do 1.2 * prąd znamionowy falownika

OSTRZEŻENIE: Kiedy jeden falownik zasila dwa silniki, to nie można wykorzystywać w falowniku funkcji zabezpieczenia termicznego. Zainstaluj zewnętrzne zabezpieczenia dla każdego silnika.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info