Pyt. Jaka jest główna korzyść ze stosowania falownika w napędach w porównaniu z innymi metodami regulacji prędkości?
Odp. Falownik jest urządzeniem pozwalającym na regulację prędkości silnika przy bardzo wysokiej sprawności. W przeciwieństwie do innych metod regulacji (zarówno na drodze elektrycznej, mechanicznej jak i hydraulicznej) cechują go małe straty energii, dlatego też jego koszt zwraca się w bardzo krótkim czasie (szczególnie w aplikacjach wentylatorowych, pompowych o bardzo dużych mocach).

Pyt. Nazwa falownik jest trochę myląca i mało kojarząca się z napędami. Dotąd częściej wykorzystywane były terminy np. napęd, wzmacniacz do opisania elektronicznych urządzeń sterujących pracą silnika. Co oznacza słowo falownik i skąd pochodzi?
Odp. Terminy falownik, napęd, wzmacniacz były używane w pewnym stopniu w przemyśle zamiennie. Obecnie terminy przemiennik częstotliwości oraz falownik są generalnie wykorzystywane odnośnie elektronicznych urządzeń, bazujących na układach mikroprocesorowych służących do sterowania prędkością silnika klatkowego. Nazwy te pochodzą od sposobu działania tych urządzeń - od charakteru regulowanego napięcia. W przeszłości napędami o regulowanej prędkości zwykło się nazywać układy wykorzystujące przekładnie mechaniczne. Nazwa wzmacniacz jest dziś częściej wykorzystywana do serwonapędów oraz silników krokowych.

Pyt. Chociaż falownik L200 jest urządzeniem służącym do regulacji prędkości
obrotowej silnika, czy można go wykorzystywać w napędach pracujących ze stałą prędkością?
Odp. Tak, czasami falowniki pracują w napędach tylko jako układy łagodnego rozruchu - softstarty. Są odpowiedzialne jedynie za przeprowadzenie płynnego rozruchu układu do zadanej stałej prędkości oraz jego zatrzymania. Wykorzystywany w sterowaniu falownikowym algorytm zapewnia znacznie lepsze właściwości rozruchowe układu (znamionowy moment przy zerowej prędkości obrotowej). Spełniają również dodatkową funkcję kontroli napędu, stanowiąc jednocześnie zabezpieczenie całego układu. Właściwości (pełny moment w całym zakresie regulowanej prędkości, oszczędność energii) oraz dodatkowe funkcje (wielopoziomowa nastawa prędkości) dostępne w falownikach mogą okazać się bardzo przydatne w przyszłości przy modernizowaniu układu.

Pyt. Czy można wykorzystać falownik z silnikiem indukcyjnym w napędach pozycjonowania?
Odp. To zależy od wymaganej dokładności pozycjonowania oraz najniższej prędkości pracy ze stałym momentem. Falowniki L200 zapewniają stały znamionowy moment na wale silnika od częstotliwości 0,5Hz (to jest 15 obr/min dla silnika o prędkości znamionowej 1500 obr/min). Nie wykorzystuj falownika w aplikacji, która wymaga zatrzymania i "trzymania" obciążenia bez mechanicznego hamulca (użyj serwonapędu lub silnika krokowego)! Poza tym w wielu aplikacjach obecnie zastępuje się silniki prądu stałego napędami z falownikami do pozycjonowania osi.

Pyt. Czy falowniki mogą być sterowane oraz kontrolowane w sieci?
Odp. Tak. L200 posiada wbudowany moduł komunikacji obsługujący protokół ModBus. W dodatku B znajduje się opis komunikacji.

Pyt. Dlaczego w instrukcji obsługi oraz dokumentacji falownika podaje się klasę zasilania 200V, chociaż dostępne jest zasilanie 230V?"
Odp. Falowniki Hitachi są przystosowane do pracy w szerokim zakresie napięcia zasilającego dostosowanego do różnych regionów świata. Falowniki serii L200 w klasie zasilania 200V mogą pracować w Europie przy napięciu zasilania 230V oraz w USA. Podczas pierwszego uruchomienia należy zdefiniować czy falownik pracuje w warunkach zasilania EU czy USA (patrz 6-8).Urządzenie ma wprowadzone nastawy odpowiednie dla tych dwóch typów zasilania

Pyt. Czy falownik wymaga podłączenia zacisku uziemiającego?
Odp. Tak. Z wielu powodów. Najważniejszym jest ochrona w przypadku wystąpienia przebicia. Poza tym uziemienie ma duże znaczenie na eliminowanie wpływu zakłóceń.

Pyt. Jakie silniki są kompatybilne z falownikami Hitachi?
Odp. Falowniki Hitachi są urządzeniami służącymi do zasilania trójfazowych indukcyjnych silników klatkowych.

NOTATKA:Może być wiele innych czynników, które musi spełniać silnik do współpracy z falownikiem, w zależności od wymagań aplikacji. Np. przy pracy z niską częstotliwością, a zatem z niską prędkością niezbędne jest stosowanie silnika z obcym chłodzeniem.

Pyt. Ile par biegunów powinien mieć silnik współpracujący z falownikiem Hitachi?
Odp. Falownik Hitachi mogą być konfigurowane do współpracy z silnikami o 2, 4, 6, 8 parach biegunów.

Pyt. Czy będę mógł dołączyć rezystor hamujący już po zainstalowaniu i skonfigurowaniu urządzenia?
Odp. Tak. Falowniki są przygotowane do współpracy z rezystorem hamujacym.

Pyt. Jak można określić, czy moja aplikacja wymaga stosowania rezystora hamującego?
Odp. Dla nowo tworzonych aplikacji to może być trudne do przewidzenia bez przeprowadzenia testów. Istnieją jednak pewne cechy, które determinują do stosowania rezystorów hamujących. Są to napędy o dużej inercji, wymagające krótkiego czasu hamowania.Dokładne oszacowanie jaki rezystor powinien być zastosowany wymaga obliczeń.

Pyt. Czy w każdej aplikacji należy stosować dodatkowe filtry przeciwzakłóceniowe?
Odp. Falowniki Hitachi serii L200 są standardowo wyposażone w filtr klasy A tzw. filtr przemysłowy. Jednakże w przypadku pracy falownika w pobliżu urządzeń takich jak sterownik PLC, komputer może mieć on wpływ na ich właściwą pracę - może je zakłócać i wówczas należy zastosować filtr opcyjny. Ponadto w pobliżu falownika bez filtru zakłócane będą fale radiowe, zatem zakłócony będzie sygnał radia oraz tv.

Pyt. W falownikach L200 jest zaimplementowany regulator PID. Jak wiadomo regulator wymaga realizacji sprzężenia zwrotnego. Falownik może jednak napędzać maszynę, której element wykonawczy jest odpowiedzialny za proces chemiczny, grzewczy. W jaki sposób można zrealizować sprzężenie od takich wielkości?
Odp. Należy znaleźć w układzie zależność pomiędzy regulowaną wielkością przez maszynę a regulowaną prędkością silnika. Sprzężenie zwrotne można zrealizować od tej wielkości wykorzystując odpowiedni przetwornik z wyjściem analogowym.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info