Napęd z regulowaną prędkością zawiera nie tylko silnik i falownik, ale również szereg innych urządzeń zapewniających jego właściwą i bezpieczną pracę np. rezystory hamujące, zabezpieczenia itd... Jeśli podczas sprawdzania urządzenia podłączyłeś zasilanie i silnik do falownika, to jest to wszystko co potrzebujesz żeby sprawdzić czy układ działa, ale Twoja aplikacja do prawidłowej pracy może wymagać wielu innych elementów napędu. Zapoznaj się z poniższym schematem, który przedstawia kompletny, właciwie podłączony napęd falownikowy zaopatrzony w szereg opcyjnych elementów, które w wielu sytuacjach są niezbędne.

 

Nazwa elementu Funkcja
Wyłącznik Zabezpieczenie nadprądowe, przeciwzwarciowe (wyłącznik, bezpieczniki). UWAGA: zabezpieczenie należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnieniem selektywności zabezpieczeń w układzie.
Dławik sieciowy

Stosowany w celu ograniczenia harmonicznych generowanych w źródle oraz poprawienia współczynnika mocy.

UWAGA: Niektóre aplikacje muszą być wyposażone w dławik sieciowy w celu ochronienia falownika przed zniszczeniem.

Filtr szumów radiowych RF Ten element tłumi zakłócenia generowane przez falownik, które mogą negatywnie wpływać na pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu. Tłumi również zakłócenia fal radiowych jakie emituje falownik. Filtr taki może być również stosowany na wyjściu falownika.
Filtr przeciwzakłóceniowy EMI Element ten redukuje szumy generowane przez falownik w kierunku sieci zasilającej. Filtr EMI stosuje się po stronie zasilania falownika (od strony wejścia).
Filtr pojemnościowy (szumów radiowych) Filtr pojemnościowy redukuje szumy radiowe powstające na wejściu falownika. Zastosowanie tego filtru nie przyczynia się do wypełnienia dyrektyw CE.
Dławik DC Tłumi harmoniczne generowane przez falownik. Wygładza napięcie w obwodzie pośrednim falownika.
Filtr szumów radiowych RF Ten element tłumi zakłócenia generowane przez falownik, które mogą negatywnie wpływać na pracę urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu. Tłumi również zakłócenia fal radiowych jakie emituje falownik. Filtr taki może być również na wejściu .
Dławik wyjściowy AC Dławik wygładza kształt fali napięcia zasilającego silnik, redukując tym samym drgania silnika (pulsację momentu obrotowego) jakie moga pojawiać się w napędach falownikowych. Również eliminuje harmoniczne w przewodach zasilających silnik (zalecany przy przewodach dłuższych niż 10m)
Filtr LCR Filtr wygładzający sygnał wyjściowy napięcia

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info