Złącza sterowania logicznego znajdują się tuż za przednią pokrywą obudowy. Styki przekaźnika znajdują się tuż po lewej stronie od złączy logicznych. Etykiety złączy zostały pokazane poniżej.
 

Terminal sterowania falowników Hitachi NE-S1

Zacisk Średnica wkrętu Moment dokręcania
Zacisk układu sterowania M2 0,2 Nm
Zacisk przekaźnika M2 0,2 Nm

Przykład okablowania zacisku układu logicznego ze sterowaniem źródłem
 

Okablowanie zacisku logicznego falowników Hitachi NE-S1


Uwaga 1: Na rysunku po lewej stronie przedstawiono przykład wprowadzania napięcia sygnału przy użyciu zacisku wejścia analogowego (O/OI). Konieczne jest ustawienie przełącznika SW6 na płycie układu logicznego w położeniu „voltage input" (wejście napięciowe).
Uwaga 2: Jeżeli przekaźnik jest podłączony do wyjścia programowalnego, należy zainstalować diodę na cewce przekaźnika (napięcie wsteczne) w sposób przedstawiony na diagramie w celu stłumienia impulsu wyłączającego.

Podsumowanie funkcji przypisanych fabrycznie do zacisków sygnałów sterowania

Zaciski [1], [2], [3], [4] i [5] są identycznymi, programowalnymi wejściami uniwersalnymi. Obwody wejściowe mogą być z zasilane z wewnętrznego (izolowanego) źródła zasilania falownika o napięciu +24 V lub zewnętrznego źródła zasilania.
Zaciski [11], zacisk przekaźnika ([AL0], [AL1] i [AL2]) oraz zacisk wyjścia impulsowego [FM] umożliwiają monitorowanie stanu falownika i są przystosowane do programowania.
W poniższej tabeli podsumowano funkcje przypisane fabrycznie do poszczególnych zacisków sygnałów sterowania.
Dedykowany panel sterowania „NES1-OP", opcjonalny panel sterowania (np. WOP) lub oprogramowanie komputerowe ProDriveNext są niezbędne do konfigurowania przypisania funkcji do poszczególnych zacisków.
 

Zacisk Parametr Symbol zacisku Opis
Zacisk wejściowy (cyfrowy) [1] C001 FW (00) Obrót silnika do przodu
[2] C002 RV (01) Obrót silnika wstecz
[3] C003 CF1 (02) Binarnie zakodowany wybór prędkości (wiele ustawień), bit 0
[4] C004 CF2 (03) Binarnie zakodowany wybór prędkości (wiele ustawień), bit 0
[5] C005 RS (18) Przywrócenie normalnego funkcjonowania ze stanu błędu falownika. Wyłączenie wyjścia falownika.
Zacisk wyjściowy [11] C021 FA1 (01) WŁĄCZENIE przy wyjściowym sygnale stałej prędkości dla silnika
[AL0][AL1][AL2]
(Wyjście przekaźnikowe)
C026 AL (05) WŁĄCZENIE przy błędzie przekaźnika, jeżeli błąd nie został resetowany.
PWM/ wyjście impulsowe [FM] C027 07 Monitor częstotliwości wyjściowej (częstotliwość LAD)

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info