Falowniki z serii NE-S1 są wyposażone w zacisk wejścia analogowego [O/OI], które jest używane przede wszystkim jako sygnał referencyjny częstotliwości wyjściowej falownika. Aby użyć tego zacisku jako sygnału referencyjnego częstotliwości wyjściowej falownika, należy skonfigurować parametr A001=01 (ustawienie fabryczne). Zacisk [O/OI] jest zazwyczaj używany jako analogowe wejście napięciowe i prądowe, które można wybrać przy użyciu przełącznika SW6 na płycie.
Zakres sygnału tego zacisku jest następujący:
• Wejście napięciowe: 0-10 V (rezystor zmienny jest wejściem napięciowym).
• Wejście prądowe: 0-20 mA (należy ustawić „A013=20%" w przypadku „4-20 mA").
Następujące funkcje można przypisać do wejścia analogowego.
 

Element Kod funkcji Dane Opis
Polecenie zmiany częstotliwości A001 01 (domyślne) 01: wejście O/OI
Włączenie PID A071 01 (włączenie PID)
02 (włączenie PID z wyjściem odwrotnym)
 
Źródło zmiennej procesowej (PV) A076 01 (O/OI)  

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące funkcji sterowania PID zamieszczono w instrukcji obsługi. Na poniższych diagramach przedstawiono przykłady okablowania.
 

Okablowanie wejścia analogowego

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info