Obsługa wyjścia ciągu impulsów/PWM — zacisk FM1
Można monitorować częstotliwość wyjściową falownika i natężenie prądu przy użyciu zacisku [FM] w bloku zacisków obwodu sterowania.
Zacisk FM to wyjście impulsowe.

(1) Wybór sygnału FM
Można wybrać następujący sygnał wyjściowy dla złącza FM.
Jeżeli zostanie wybrane ustawienie „03" (cyfrowy sygnał częstotliwości wyjściowej) lub „08" (cyfrowe monitorowanie prądu), należy podłączyć cyfrowy licznik częstotliwości do zacisku FM. Aby monitorować inne sygnały wyjściowe, należy użyć miernika analogowego.
 

Element Dane Opis Wartość pełnej skali
C027 00 Częstotliwość wyjściowa (zob. przykład 1). Od 0 do częstotliwości maksymalnej [Hz]
01 Prąd wyjściowy (zob. przykład 1). 0-200%
03 Cyfrowa częstotliwość wyjściowa (zob. przykład 2). *1) Od 0 do częstotliwości maksymalnej [Hz]
04 Napięcie wyjściowe (zob. przykład 1). 0-133% (75% pełnej skali odpowiada 100%)
05 Moc wejściowa (zob. przykład 1). 0-200%
06 Przeciążenie termiczne układów elektronicznych (zob. przykład 1). 0-100%
07 Częstotliwość LAD (zob. przykład 1). Od 0 do częstotliwości maksymalnej [Hz]
08 Cyfrowe monitorowanie prądu (zob. przykład 2). Zobacz punkt (3).
10 Temperatura radiatora (zob. przykład 1). 0°C-200°C (0°C to sygnał wyjściowy, przy którym temperatura silnika nie przekracza 0°C).

Obsługa wyjścia ciągu impulsów/PWM

(2) Regulacja analogowego miernika do zacisku FM
Dostosowanie wzmocnienia sygnału wyjściowego falownika dla zewnętrznego miernika podłączonego do zacisku FM.
 

Element Kod funkcji Zakres danych Opis
Regulacja miernika analogowego zacisku [FM]
dla parametru
„C027 = 00,01,04,05,06,07,10"
C105 50-200 [%] Ustawienie wzmocnienia dla monitorowania FM

(3) Cyfrowe monitorowanie prądu
Jeżeli prąd wyjściowy jest zgodny z cyfrową wartością odniesienia monitorowania prądu (C030), sygnał wyjściowy zacisku FM to 1440 Hz.
 

Element Kod funkcji Zakres danych Opis
Cyfrowa wartość odniesienia monitorowania prądu C030 Od „0,2 x prąd znamionowy" do „2,0 x prąd znamionowy" [A] Ustawienie prądu dla wyjścia 1440 Hz

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info