Krzywe obniżające znamionowy prąd wyjściowy falownika (derating)

Maksymalny znamionowy prąd wyjściowy falownika jest ograniczany przy zwiększaniu się częstotliwości kluczowania tranzystorów mocy oraz przy zwiększaniu się temperatury otoczenia(zjawisko deratingu). Częstotliwość kluczowania tranzystorów mocy w falowniku X200 jest nastawiana w zakresie od 2kHz do 12kHz. Wybierając wyższą częstotliwość kluczowania zmniejsza się słyszalny szum falownika, ale dzieje się to kosztem zwiększenia się grzania modułu wyjściowego i co za tym idzie zmniejszenia maksymalnego dopuszczalnego prądu wyjściowego falownika. Temperatura otoczenia jest definiowana jako temperatura panująca na zewnątrz obudowy falownika w bezpośrednim jego sąsiedztwie, czyli np. w szafce sterowniczej gdzie falownik jest zabudowany. Kiedy temperatura otoczenia zwiększa się, dostępny dla falownika znamionowy prąd wyjściowy ulega obniżeniu (zjawisko deratingu).


Falowniki mogą być instalowane pojedynczo lub "jeden obok drugiego" w szafce sterowniczej np. tak jak to zostało pokazane na rysunku poniżej. Montaż falownika "jeden obok drugiego" w jednej szafce powoduje zwiększenie zjawiska deratingu, w porównaniu do montażu każdego falownika w oddzielnej szafce. Na wykresach poniżej przedstawiono krzywe deratingu dla wszystkich zakresów mocy i dla obydwu sposobów montażu. 

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info