Po środku nad listwą sterującą, falownika znajdują się przełączniki DIP. W tym rozdziale została przedstawiona ich funkcja, natomiast nastawy oraz szczegóły zostały omówione w dalszej części instrukcji.

Przełącznik 485/OPE (RS-485/Operator) konfiguruje tryb pracy portu komunikacji. Do portu może być podłączony zdalny panel sterowania (OPE-SRmini). Sterowanie falownika za pomocą panelu cyfrowego OPE-SR mini wymaga ustawienia przełącznika w pozycję OPE (RS 422). Jeżeli praca falownika ma być sterowana i monitorowana w sieci ModBus, należy ustawić przełącznik w pozycję 485. Konfiguracja sieci znajduje się w rozdziale: "Podłączenie falownika do sieci ModBus" na stronie B-3.


Przełącznik DIP SW8 umożliwia realizację funkcji STOP BEZPIECZEŃSTWA listwy zaciskowej wejściowej Przełączając ten przełącznik w pozycję ON umożliwiamy działanie funkcji STOP BEZPIECZEŃSTWA dedykowanej do 3-go wejścia listwy zaciskowej wejściowej. Falownik po podaniu sygnału na wejście 3 (SW8 w pozycji ON) natychmiastowo odetnie napięcie z końcówki mocy przez bezpośrednią komendę przerywającą program wykonywany przez mikroprocesor.. Każdy sygnał powiązany z funkcją STOP BEZPIECZEŃSTWA listwy zaciskowej wejściowej musi być zgodny z przytoczoną normą. Dodatkowo przełączenie przełącznika SW8 na ON (załączony) spowoduje automatyczną zmianę przypisanej pod zacisk 3 funkcji wejściowej listwy.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info