Krok 1 Przeczytaj uważnie poniższe Uwagi dotyczące wyboru miejsca instalacji urządzenia i dostosuj się do nich aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, niewłaściwej jego pracy bądź zranienia obsługi.

UWAGA: Upewnij się, że powierzchnia na której montujesz urządzenie wykonana jest z niepalnego materiału np. stalowa płyta.

UWAGA: Upewnij się, że w pobliżu zamontowanego falownika nie znajdują się łatwopalne przedmioty. Zagrożenie pożarem_

UWAGA: Nie dopuszczaj do przedostawania się poprzez otwory wentylacyjne do wnętrza falownika ciał obcych takich jak np. kawałki przewodów, drutów bezpiecznikowych, odprysków, opiłków metalu, brudu i kurzu

UWAGA: Instaluj urządzenie na powierzchniach mogących utrzymać ciężar falownika

UWAGA: Instaluj falownik na pionowej ścianie nie przenoszącej wibracji

UWAGA: Nie instaluj i nie uruchamiaj urządzenia, które jest uszkodzone lub niekompletne.

UWAGA: Instaluj falownik w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach nie narażonych na bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Należy unikać otoczenia, które ma tendencje do utrzymywania wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności, kondensacji rosy, gromadzenia pyłów, gazów powodujących korozję, gazów łatwopalnych itp...

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info