Wymuszenie sterowania częstotliwością i rozkazem biegu z pulpitu falownika

Funkcja ta umożliwia zadawanie częstotliwości i rozkazu biegu z panela cyfrowego falownika niezależnie od nastaw parametrów:
• A001 - zadawanie częstotliwości
• A002 - zadawanie rozkazu biegu

 Kiedy potencjał zacisku P24 zostanie podany na zacisk z przypisaną funkcją [OPE], to miejsce zadawania częstotliwości i rozkazu biegu zostanie przełączone,ze źródła innego niż operator cyfrowy, na sterowanie z operatora cyfrowego falownika.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info