Odczyt rejestru [03h]:
Ta funkcja odczytuje zawartość określonej liczby kolejnych rejestrów (określonych rejestrów adresowych). Przykład jest podany poniżej.
• Odczytuje ostatni kod błędu, częstotliwość, prąd i napięcie DC w czasie wystąpienia błędu z falownika o adresie slave-a "1"
• Przykład obejmuje ostatni kod błędu i dane błędu czyli częstotliwość, prąd i napięcie DC przedstawiono poniżej:


Uwaga 1: Funkcja broadcasting-u nie jest dostępna
Uwaga 2: Dana jest przenoszona przez określoną w rozmiarze danej liczbę bajtów danych. W tym przypadku 6 bajtów jest użytych do odesłania zawartości trzech rejestrów.
Uwaga 3: Wejścia/wyjścia binarne są adresowane od zera. Numer wejścia /wyjścia binarnego "0012h"jest adresowany jako"0011h". Adres rejestru wejścia/wyjścia binarnego (transmitowanego w sieci ModBus) ma wartość o jeden mniejszą niż numer wejścia/wyjścia binarnego.

Dana ustawiona jest w odpowiedzi jak pokazuje tabela poniżej:


Kiedy komenda odczytu statusu wejść/wyjść binarnych nie będzie mogła być wykonana, patrz odpowiedź zastrzeżona.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info