MODEL Trójfazowe HFE
SJ100-004-​HFE SJ100-007-​HFE SJ100-015-​HFE SJ100-022-​HFE SJ100-030-​HFE SJ100-040-​HFE SJ100-055-​HFE SJ100-075-​HFE
Maksymalna moc współpracującego silnika [kW] 0,4 0,75 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5
Moc wyjściowa falownika [kVA] 1,1 1,9 3 4,3 6,3 6,8 10,3 12,7
UWAGA! Falowniki nie produkowane. Zamienniki firmy Omron. Zgodność 100%
Cena kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz kup teraz
Napięcie zasilania 3-fazowe: 380~460V ± 10%, 50/60Hz ± 5%
Znamionowe napięcie wyjściowe 3-fazowe: 380~460V
Znamionowy prąd wejściowy [A] 2 3,3 5 7 10 11 16 19
Znamionowy prąd wyjściowy [A] 1,5 2,5 3,8 5,5 7,8 8,6 13 16
Częstotliwość wyjściowa 0,5 ÷ 360Hz
Dokładność regulacji częstotliwości wyjściowej W przypadku cyfrowego zadawania częstotliwości ± 0,01% W przypadku analogowego zadawania częstotliwości ± 0,2%
Rozdzielczość częstotliwości W przypadku cyfrowego zadawania częstotliwości - 0,1Hz W przypadku analogowego zadawania częstotliwości - fmax/1000
Charakterystyki sterowania U/f Stało momentowa lub o momencie zredukowanym oraz sterowanie wektorowe [SLV]
Dopuszczalne przeciążenie prądowe 150% prądu znamionowego przez 60s
Czasy przyspieszania i zwalniania Od 0,1 sek. do 3000 sek. Przyspieszanie (zwalnianie) odbywać się może w sposób liniowy lub nieliniowy.Dostępny jest drugi zestaw czasów przyspieszania i zwalniania.
Moment rozruchowy przy włączonym SLV 200% momentu znamionowego lub więcej 180% lub więcej
Moment hamujący Bez opornika ~100% ~70% ~20% ~20% ÷ 40%
Z opornik. ~150% ~100% ~80%
Prądem stałym Hamowanie prądem stałym rozpoczyna się po osiągnięciu przez silnik zadanej częstotliwości minimalnej. Parametry hamowania można ustalić z lokalnego pulpitu (częstotliwość minimalną, czas oraz siłę hamowania)
Stopień ochrony IP20
Wymiary [mm] Wysokość 130 130 180 257
Szerokość 110 110 140 182
Głębokość 129 156 164 170
Masa [kg] 1,3 1,7 2,8 5,5 5,7
Zadawanie częstotliwości Panel operatorski Przy pomocy lokalnego potencjometru lub przycisków
Sygnały zewnętrzne Sygnały napięciowe: 0 ÷ 10V (impedancja wejściowa 10kΩ) Sygnały prądowe: 4 ÷ 20mA (impedancja wejściowa 250Ω) Zewnętrzny potencjometr 1 ÷ 2 kΩ(1W)
Zadawanie rozkazu ruchu Panel operatorski Za pomocą przycisków RUN i STOP
Sygnały zewnętrzne Sterowanie poprzez zadawanie sygnałów FW / RV na zaciski listwy sterującej
6 programowalnych zacisków wejściowych Zaciskom na listwie sterującej można przyporządkować następujące funkcje: FW: bieg silnika w przód/stop; RV: bieg silnika w tył/stop; CF~4: prędkość wielostopniowa; JG: bieg próbny; AT: uaktywnienie prądowego wejścia zadawania częstotliwości; 2CH: uaktywnienie drugich czasów przyspieszania i zwalniania; FRS: wybieg silnika; EXT: zewnętrzne zgłoszenie awarii; USP: zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem; RS: reset falownika; SFT: zabezpieczenie nastaw falownika; PTC: zewnętrzny termistor; DB: hamowanie pr. stałym; SET: drugi zestaw parametrów; UP/DOWM: funkcje motopotencjometru
Programowalne zaciski wyjściowe (dwa wyjścia transoptonowe 27V, 50mA) i przełączalny styk przekaźnika AL0, AL1, AL2 Funkcje zacisków wyjściowych: RUN: sygnalizacja zadania sygnału ruchu; FA1/FA2: osiągnięcie (przekroczenie zadanej częstotliwości); OL: sygnalizacja przeciążenia falownika; OD: sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej wartości uchybu w procesie regulacji (dla regulatora PID); AL: sygnalizacja awarii
Sygnały monitorujące pracę falownika Sygnał analogowy (0÷10V) monitorowanie częstotliwości wyjściowej lub prądu wyjściowego. Sygnał cyfrowy (częstotliwościowy): monitorowanie częstotliwości wyjściowej
Inne funkcje Autostrojenie, automatyczna regulacja napięcia, eliminacja częstotliwości zabronionej (rezonansowej),ograniczenie zakresu nastaw częstotliwości, monitorowanie częstotliwości wyjściowej, pamięć historii błędów,częstotliwość kluczowania tranzystorów mocy od 0,5kHz do 16kHz, wbudowany regulator PID, automatyczne wzmacnianie momentu obrotowego
Funkcje zabezpieczające Zabezpieczenie: nadnapięciowe, nadprądowe, podnapięciowe, zabezpieczenia temperaturowe, przed upływem prądu do masy, ograniczenie momentu, przeciążenie opornika hamującego
Temperatura otoczenia bez osłony: -10°C ~ +50°C
Temperatura składowania -25°C ~ +70°C Podczas krótkotrwałego transportu
Wilgotność 20% ÷ 90% (bez skraplania)
Drgania 5,9m/s (0,6G) 10Hz ÷ 55Hz
Lokalizacja 1000m n.p.m. we wnętrzu (bez kurzu i bez gazów żrących)
Kolor Szary

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info