Opcyjny panel sterujący SRW-0EX posiada wbudowaną pamięć i pozwala na kopiowanie nastaw z jednego falownika na kolejne. Użytkownik podłączając się do falownika wprowadza wszystkie nastawy z falownika do pamięci panelu a następnie może je wczytać do kolejnych falowników. Urządzenie jest szczególnie przydatne w przypadku posiadania kilku falowników pracujących na tych samych nastawach. Panel posiada dwulinijkowy wyświetlacz, umożliwiający jednoczesną prezentację funkcji (kod, nazwa) oraz jej ustawianej wartości.


NOTATKA: Kopiowanie nastaw jest możliwe tylko pomiędzy falownikami serii X200. Nastawy nie zostaną przekopiowane z X200 do falownika innej serii. Inne panele komunikacyjne mogą być dostępne u dystrybutora Hitachi dla lokalnych zastosowań przemysłowych lub do ogólnego przeznaczenia. Kontaktuj się z lokalnym dystrybutorem po więcej informacji

NOTATKA: Nigdy nie wyłączaj zasilania podczas kopiowania nastaw (wyświetla się wtedy komunikat "Copy CMD!!"), gdyż po ponownym załączeniu zasilania operator może nie działać prawidłowo.

WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info