L.p. Funkcja Kod funkcji Zakres wyświetlanych nastaw
1 Częstotliwość wyjściowa d 01 Od 0.5Hz do 360.0Hz. Świeci lampka „Hz" na pulpicie sterowania.
2 Prąd wyjściowy d 02 Od 0.01A do 999.9A. Świeci lampka „A" na pulpicie sterowania.
3 Kierunek obrotów d 03 „F" ... do przodu, "[      ]" ... stop, „r" ... do tyłu
4 Wartość sygnału pętli sprzężenia zwrotnego podczas pracy regulatora PID d 04 Wartość sygnału z pętli sprzężenia zwrotnego wyskalowana zgodnie z nastawą funkcji „A 75"
5 Stan wejściowych zacisków listwy sterującej d 05 Stan zacisków wejściowych listwy sterującej.
6 Stan wyjściowych zacisków listwy sterującej d 06 Stan zacisków wyjściowych listwy sterującej i alarmu.
7 Przeskalowana częstotliwość wyjściowa d 07 Częstotliwość wyjściowa wyskalowana zgodnie z nastawą funkcji „b 86".
Częstotliwość wyświetlana = (częstotliwość wyjściowa)*(wartość „b 86").

(1) 0.01~99.99 [11.11] (11.11)
(2) 100.0~999.9 [111.1] (111.1)
(3) 1000~9999 [1111.] (1111)
(4) 10000~99990 [1111] (11110)
8 Awaryjne wyłączenia d 08

Porządek wyświetlania i operacje:

Kod wyłączenia (błędu)

naciśnij klawisz FUNC.

Częstotliwość wyjściowa w chwili wyłączenia

naciśnij klawisz FUNC.

Prąd wyjściowy w chwili wyłączenia

naciśnij klawisz FUNC.

Napięcie wyjściowe w chwili wyłączenia

naciśnij klawisz FUNC.

Funkcja „d08" 

W przypadku, gdy nie było awaryjnych wyłączeń wygląd wyświetlacza jest następujący:

[   - - -]

9 Historia awaryjnych wyłączeń d 09

Wyświetlane są kody 2 ostatnich wyłączeń bez podania wartości parametrów (częstotliwości, prądu, napięcia).

Porządek wyświetlania i operacje:

Funkcja "d09"

naciśnij klawisz FUNC.

Kod ostatniego błędu

naciśnij klawisz FUNC. Kod przedostatniego błędu

naciśnij klawisz FUNC.

Funkcja "d09"

W przypadku, gdy nie było awaryjnych wyłączeń wygląd wyświetlacza jest następujący:

[   - - -]

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info