OSTRZEŻENIE: W układach wymienionych poniżej należy zawsze stosować dławiki sieciowe bowiem mogą pojawiać się duże skoki prądu mogące uszkodzić urządzenie:

1.układy o współczynniku niezrównoważenia napięcia większym bądź równym 3%
2. układy o mocy zasilania przynajmniej 10 razy większej niż moc falownika (lub o mocy zasilania większej niż 500 kVA).
3. układy, w których występują gwałtowne wahania zasilania wynikające z:
a. Kilkanaście falowników jest połączonych równolegle do tego samego źródła
b. Softstart i falownik są połączone równolegle do tego samego źródła
c. Od strony zasilania zainstalowana została regulowana bateria kondensatorów dla poprawy współczynnika mocy

Wszędzie tam, gdzie występuje jakikolwiek z powyższych warunków, lub w układach które mają być szczególnie niezawodne i solidne zaleca się stosowanie dławików sieciowych. Również w układach, które są narażone na działanie bezpośrednie bądź pośrednie wyładowań atmosferycznych.

Instalacja falownika krok-po-kroku
Ta część instrukcji poprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji falownika.

 

Krok Działanie
1 Wybierz miejsce zamontowania falownika zgodnie ze wskazówkami i uwagami zawartymi w tym rozdziale
2 Sprawdź czy wybrane miejsce montażu ma zapewnioną właściwą wentylację.
3 Zakryj otwory wentylacyjne falownika aby zapobiec zabrudzeniu podczas montażu.
4 Sprawdź wymiary falownika i rozmieszczenie otworów montażowych.
5 Zapoznaj się z Uwagami i Ostrzeżeniami dotyczącymi okablowania, doboru zabezpieczeń i sposobu podłączenia przewodów.
6 Podłącz przewody zasilajace do falownika
7 Podłącz przewody silnika.
8 Zdejmij zabezpieczenie z otworów wentylacyjnych, założone zgodnie z 3 krokiem
9 Wykonaj pierwsze uruchomienie układu (ten krok zawiera szereg czynności)
10 Sprawdź działanie urządzenia i podłączonych obwodów.

 

NOTATKA: Jeżeli falownik jest instalowany w kraju Unii Europejskiej zapoznaj się z wymogami


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info