Uwaga 1: Na powyższym diagramie przedstawiono przykład wejścia napięciowego (O). W przypadku wejścia prądowego (OI) należy zmienić ustawienie przełącznika SW6.
 

(1) Opis zacisków głównych
Symbol Nazwa Opis
R/L1(L1) Zaciski wejść zasilania Podłączanie zasilania
- W przypadku 1 -faz. należy użyć zacisku [L1] i [N]. Zasilanie 200 V
S/L2
T/L3(N)
U/T1 Zaciski wyjść zasilania Podłączenie silnika 3-faz.
V/T2
W/T3
PD/+1 Podłączanie dławika łącza prądu stałego
Zacisk
Po pierwsze usuń zworkę między zaciskami PD/+1 i P/+.
Następnie podłącz opcjonalny dławik łącza prądu stałego w celu skorygowania wejściowych składowych harmonicznych.
P/+
G ( (=) ) Zacisk uziemienia Do uziemienia. Należy zapewnić uziemienie, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i niezgodności elektromagnetycznej. Zacisk znajduje się na radiatorze.

(2) Opis zacisków sterowania
Kategoria Symbol Nazwa Opis Charakterystyki elektryczne
Analogowe Zasilanie L Wspólne dla sygnałów wejściowych Wspólne dla zasilania wewnętrznego układu sterowania, wejść/wyjść cyfrowych, wejść/wyjść analogowych
H Zasilanie zewnętrznego potencjometru Zasilanie DC 10 V. Używane w przypadku rezystora zmiennego dla wejścia O. Maks. pobór 10 mA
Ustawienie częstot. O/OI Napięcie analogowe (wybór przy użyciu przełącznika SW6) Częstotliwość konfigurowana przy użyciu wejścia DC 0~10 V. Impedancja wejściowa = ok. 10 kOhm
Dopuszczalny zakres; -0,3~+12 V DC
Analogowe natężenie prądu (wybór przy użyciu przełącznika SW6) Częstotliwość konfigurowana przy użyciu 0~20 mA
Parametr należy dostosować w przypadku natężenia prądu 4~20 mA.
Impedancja wejściowa; ok. 250 Ohm
Dopuszczalny zakres; 0~24 mA
Cyfrowe Zasilanie L Wspólne dla wejść cyfrowych i analogowych Wspólne dla zasilania wewnętrznego układu sterowania, wejść cyfrowych, wejść/wyjść analogowych.
P24 Zasilanie dla wejść cyfrowych. Zasilanie DC 24 V wejścia ze stykiem bezprądowym. (wspólny zacisk w przypadku układu logicznego). Wyjście maks. 100 mA
PLC Zacisk zasilania dla zacisków wejściowych Układ logiczny ze sterowaniem masą: podłączony do P24
Układ logiczny ze sterowaniem źródłem: podłączony do L
Usuń zworkę, jeżeli używasz zewnętrznego zasilania do sterowania wejść ze stykami bezprądowymi (zob. sekcję 5.7 instrukcji obsługi).

Kategoria Symbol Nazwa Opis Oharakterystyki elektryczne
Cyfrowe Wejście Styk 5
4
3
2
1
Zaciski wejść programowalnych Wybierz 5 z 35 funkcji, które można przypisać do dowolnego zacisku 1-5. Można wybrać układ logiczny ze sterowaniem masą lub źródłem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję 7.3 instrukcji obsługi. Napięcie między poszczególnymi wejściami a sterownikiem programowalnym (PLO)
- V(ON) = min. 18 V
- V(OFF) = MAX. 3 V
- Maks. dopuszczalne napięcie = 27 V DC 
- Prąd obciążeniowy 5m A (24 V)
Wyjście Otwarty kolektor 11 Zaciski wyjść programowalnych Można przypisać jedną z 28 dostępnych funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję 7.3 instrukcji obsługi. Wyjście z otwartym kolektorem
Między 11 a CM2
- Spadek napięcia podczas WŁĄCZANIA = maks. 4 V
- Maks. dopuszczalne napięcie = 27 V
- Maks. dopuszczalny prąd = 50 mA
CM2 Wspólne dla zacisków wyjść programowalnych Wspólne dla zacisku 11. Maks. dopuszczalny prąd = 100 mA
Przekaźnik AL0
AL1
AL2
Programowalne wyjścia przekaźnikowe Można przypisać jedną z 28 dostępnych funkcji. (styk 1-c)
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję 7.3 instrukcji obsługi.
Maks. wartość styku
AL1-AL0: AC 250 V, DC 30 V 
AC: 2 A (rezystancyjne), 0,2 A (indukcyjne)
DC: 3 A (rezystancyjne), 0,6 A (indukcyjne)
AL2-AL0: AC 250 V, DC 30 V
AC: 1A (rezystancyjne), 0,2 A (indukcyjne) DC: 1A (rezystancyjne), 0,2A (indukcyjne) 
Min. wartość styku
AC 100 V, 1 0 mA 
DC 5 V, 100 mA
Ciąg impulsów FM Wyjście ciągu impulsów cyfrowych (PTO) Maksymalna częstotliwość impulsów 3,6 kHz Napięcie impulsu: Wyjście DC 0/10 V Maks. dopuszczalny prąd: 2mA

PRZESTROGA
- Przed zmianą ustawienia przełącznika należy wyłączyć zasilanie. W przeciwnym razie wystąpi ryzyko porażenia prądem.
- Przed WŁĄCZENIEM zasilania należy zamknąć osłonę przednią. Nie wolno otwierać osłony przedniej po włączeniu zasilania lub wówczas, gdy podzespoły urządzenia znajdują się pod napięciem. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
 

(3) Opis przełącznika
Symbol Nazwa Opis
SW4 Przełącznik wyboru terminatora Włączanie/wyłączanie terminatora portu RS485 (RJ45)
WYŁĄCZONE
(lewa strona)
Terminator (100 Ohm) wyłączony (domyślne)
WŁĄCZONE
(prawa strona)
Terminator (100 Ohm) włączony
SW5 Przełącznik RS485/OPE(RS422) Wybór zależnie od opcji i metody komunikacji; podłączenie do portu RS422/RS485.
WYŁĄCZONE
(prawa strona)
Dla panelu sterowania (OPE-S/SR/SBK/SRmini), ProDriveNext (domyślne)
WŁĄCZONE
(lewa strona)
Dla komunikacji RS485 (Modbus-RTU)
SW6 Przełącznik wyboru wejścia analogowego (O/OI) WYŁĄCZONE
(lewa strona)
Wejście prądowe (0~20 mA) OI
WŁĄCZONE
(prawa strona)
Wejście napięciowe (0~10 V DC) O (domyślne)

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | falowniki Hitachi | wortal z falownikami -> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info